Навчально-виробнича робота

У своїй діяльності навчальний заклад керується основними документами: Конституцією України, Законами України “Про освіту”, “Про професійно-технічну освіту”, “Про загальну середню освіту”, “Положенням про професійно-технічний навчальний заклад”, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.1998 року № 1240,  “Положенням про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах”, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 30.05.2006 року № 419, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України, іншими нормативно-правовими актами України, Статутом ліцею.

Головним завданням професійного ліцею є забезпечення права громадян України на професійне навчання відповідно до їх покликань, інтересів і здібностей з метою задоволення потреб економіки країни у кваліфікованих і конкурентоспроможних на ринку праці робітниках.

Професії навчального закладу:

  • Тракторист-машиніст с/г виробництва категорій А1,А2,В1. Слюсар з ремонту с/г машин і устаткування. Водій автотранстортних засобів категорії С.
  • Кухар. Кондитер.
  • Тракторист-машиніст с/г виробництва категорій А1. Водій автотранстортних засобів категорії С.
  • Слюсар з ремонту автомобілів. Водій автотранспортних засобів категорії В.
  • Інструктор з індивідуального водіння.
  • Водій мототранспортних засобів категорій А1,А.
  • Водій автотранспортних засобів категорії В.
  • Водій автотранспортних засобів категорії С1,С.

Навчально-матеріальна база ліцею налічує 18 навчальних кабінетів, 7 майстерень, 2 лабораторії, спортивний зал, також маємо тракторний полігон та майданчик для початкового водіння транспортних засобів.

       

 

 

 

 

 

 

 

Навчальний заклад  має власний автопарк:                                                                                                                                Легкових автомобілів – 5 , вантажних – 8, тракторів – 26,с/г машин різних призначень – 44. Маємо власне учбове господарство – 118 га орної землі.

Навчально-виховний процес забезпечують:

Викладачі: 
Магістр – 1
II-категорія – 3 
I-категорія – 3 
Вища категорія – 13, серед них мають педагогічне звання “Старший викладач” – 7, “Викладач методист”-2.

Майстри виробничого навчання:                                   
9 тарифний розряд – 1
12 тарифний розряд – 15
педагогічне звання майстер в/н II-категорії – 3,  майстер в/н I-категорії – 4.

Вихователі:
Вища категорія – 1

II категорія – 1

Соціальний педагог – спеціаліст

Психолог – спеціаліст