Щорічний звіт директора

Щановні колеги!!!

Сосницький професійний аграрний ліцей Чернігівської області є державним професійно – технічним навчальним закладом другого атестаційного рівня і забезпечує права громадян на здобуття професійно – технічної та повної загальної середньої освіти.

 У своїй діяльності ліцей керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про професійно – технічну освіту», «Про загальну середню освіту» та іншими нормативно – правовими актами України. Ліцей діє на підставі Статуту.

Відповідно до наказу МОНУ № 1 від 01.01.2003 р. установлено повне найменування навчальний заклад Сосницький професійний аграрний ліцей Чернігівської області, який є державним професійно – технічним навчальним закладом І –ІІ рівня акредитації, підпорядкований Управлінню освіти і науки Чернігівської облдержадміністрації.

Контингент учнів на сьогодні складає 143 учні та 6 учнів за контрактом, в тому числі: на базі базової загальної середньої освіти з отриманням повної загальної середньої освіти –  119 осіб, на базі повної загальної освіти – 24 особи.

Загальна чисельність працівників ліцею складає 80 осіб в тому числі 36 педагогічних працівників, 44 технічні працівники.

Ліцей здійснює підготовку навчальних груп з професій:

  1. Тракторист – машиніст с/г виробництва. Слюсар з ремонту с/г машин та устаткування. Водій автотранспортних засобів категорії «С».
  2. Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів. Водій автотранспортних засобів категорії «В».
  3. Кухар. Кондитер.

ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО – ВИРОБНОЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 

Планування, організація і контроль навчально – виховного процесу базується на підставі наказу Міністерства освіти України від 30.05.2006 р. № 419 «Про затвердження положення про організацію навчально – виробничого процесу в професійно – технічних навчальних закладах» та інших діючих законодавчих і нормативних актів. Навчально – виховний процес здійснюється згідно з планом роботи педагогічного колективу.

        

Навчальний процес в ліцеї здійснюється відповідно до розкладу занять, який складається на підставі діючих затверджених робочих навчальних планів та наказу про педагогічне навантаження викладачів. Погоджується зДержпродспоживслужба в Чернігівській області та затверджується директором ліцею і не суперечить вимогам нормативно-правової документації. Розклад змінюється згідно з робочими та навчальними       планами. Педагогічне навантаження встановлюється відповідно до освіти та досвіду викладачів.

Навчальний заклад в основному забезпечений робочими навчальними місцями для якісного засвоєння навчальної програми як професійно-теоретичної так і професійно-практичної підготовки.

Професійно-теоретична підготовка проводиться у дев’яти навчальних кабінетах. Професійно-практична підготовка проводиться в п’яти лабораторіях та дев’яти навчально-виробничих майстернях. Перед виходом учнів на виробниче навчання та виробничу практику на підприємства в ліцеї видається наказ «Про вихід учнів на виробничу практику». Забезпеченість робочими місцями на підприємствах проводиться на підставі укладених договорів враховуючи підготовку за інтегрованими професіями. При відсутності робочих місць, виробнича практика, з дозволу управління освіти і науки, проводиться на робочих місцях в ліцеї. Питання організації виробничого навчання та виробничої практики, виконання планів навчально-виробничої діяльності періодично розглядаються на засіданнях педагогічної ради та щотижнево на інструктивно-методичних нарадах майстрів виробничого навчання.

Уроки теоретичного навчання проводяться в 18 кабінетах за напрямками. Для викладання предмету «Фізична культура і здоров’я» в ліцеї наявні: одна спортивна зала, спортивний майданчик, стадіон. Для викладання предметів «Інформатика» та «Інформаційні технології» в ліцеї є 1 комп’ютерний клас.

В усіх навчальних кабінетах розроблені паспорти комплексно – методичного забезпечення, які постійно оновлюються і поповнюються новими матеріалами.

Планування внутріліцейного контролю включає ряд основних заходів щодо аналізу навчально-виховного процесу. Графік внутріліцейного контролю розробляється раз на семестр. Адміністрацією постійно ведеться контроль за виконанням цього графіку.

Для підвищення якості професійної майстерності в ліцеї проводяться конкурси фахової майстерності серед учнів.

ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО – ВИХОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

У відповідності до концепції національного виховання в України організація виховної діяльності ліцею здійснюється за Типовим положенням про організацію і проведення виховної роботи у професійно – технічних навчальних закладах міністерства освіти і науки України, перспективним планом роботи на навчальний рік та іншими нормативно – правовими документами.

Виховна робота здійснюється згідно з річним планом роботи педагогічного колективу на навчальний рік, планами роботи бібліотеки, соціального педагога, гуртків і спортивних секцій та календарем спортивних змагань на рік, медичного пункту, методичної комісії класних керівників та вихователів в гуртожитку (на рік, місяць, день). На підставі річних планів розробляється щомісячний план, на основі якого класний керівник разом з майстрами в/н розробляють план виховної роботи навчальної групи на місяць.

 Значну увагу колектив ліцею приділяє профілактиці та попередженню правопорушень серед учнів.  Створено Раду профілактики, щорічно розробляється план роботи Ради. Засідання Ради проводяться щомісячно та позачергово. На засіданні заслуховуються та обговорюються: випадки правопорушень учнів та причини, що призвели до них; звіти класних керівників, майстрів в/н, вихователів, активу групи про індивідуальну роботу з учнями, схильними до правопорушень, підводяться підсумки з правового виховання учнів; приймаються рішення з попередження правопорушень серед учнівської молоді.

На внутрішньоліцейному обліку перебуває 12 учнів – за пропуски занять  без поважних причин, порушення правил поведінки у громадських місцях, в гуртожитку, на уроках та виробничому навчанні. На всіх учнів складені індивідуальні психолого-педагогічні картки, класні керівники ведуть щоденники спостереження.

У ліцеї працює соціальний педагог.

На підставі  висновків розробляються рекомендації та індивідуальні програми занять і бесід з дітьми, які потребують підвищеної уваги з боку педагогічного колективу.

Окремо ведеться індивідуальна робота з учнями, що опинились в складних життєвих обставинах та потребують психологічної підтримки. У річному плані та плані роботи на місяць, відповідно в аналітичних звітах відображається виконання державних (регіональних) програм, наказів.

Ліцей тісно співпрацює з державними установами та громадськими організаціями: центрами соціальних служб для молоді, медичними установами. Спільно з ними проводиться профілактична робота з попередження поширення СНІДу, наркотиками, алкоголізму, тютюнопаління, правопорушень в учнівському середовищі. Спільно з громадськими молодіжними організаціями проводяться заходи з попередження проблем насильства, торгівлі людьми,та тендерної нерівності. Систематично проводяться зустрічі учнів ліцею з лікарем – наркологом, з працівниками правоохоронних органів, прокуратури, юстиції, Службою у справах дітей РДА.

У ліцеї  ведеться щоденний облік відвідування учнями занять, крім того, у кожній групі старостами і викладачами заповнюється відомість обліку відвідування.

У ліцеї працює лабораторія національно-патріотичного виховання та рада учнівського самоврядування. Щомісячно на засіданнях учнівського комітету підводяться підсумки роботи секторів за місяць.

Всі іногородні учні згідно з їх заявами та заявами батьків забезпечені ліжко-місцями в гуртожитку. Щорічно по ліцею видається наказ «Про поселення у гуртожиток». Щоденно вихователями ведеться журнал вечірньої перевірки, зауважень та правопорушень в гуртожитку. Колективом ліцею приділяється значна увага покращенню матеріальної бази гуртожитку.

Бібліотека ліцею є інформаційним центром із забезпечення навчально-виховного процесу. Книжковий фонд бібліотеки налічує 15234 примірників, з них – фонд підручників профтехциклу складає 4658 примірників. У бібліотеці систематично оформлюються тематичні виставки літератури.

З метою всебічного розвитку особистості та організації дозвілля на базі ліцею створено та працює 3 гуртки. Всього гуртковою роботою охоплено понад 65 учнів. Всі гуртки працюють згідно розкладу.       

Фізкультурно-спортивна база, її устаткування відповідають вимогам навчальної програми фізичного виховання. Учні ліцею постійно беруть участь у спортивних змаганнях. Неодноразово вони ставали призерами змагань із футболу, настільного тенісу, волейболу  в рамках обласної спартакіади серед учнів ПТНЗ.

Колективом ліцею значна увага приділяється соціальному захисту всіх учнів та особливо дітей – сиріт та позбавлених батьківського піклування.

В даний час в закладі навчається 6 учнів цієї категорії, з них 1 знаходяться на повному державному утриманні.

Всі учні-сироти та ПБП забезпечені єдиними квитками, їм систематично надається матеріальна допомога, покращене харчування, виділяються кошти на придбання м’якого інвентарю, одягу і взуття. Щорічно організовується оздоровлення учнів цієї категорії під час літніх канікул.

При закінченні навчального закладу вони отримують одноразову матеріальну допомогу згідно з чинним законодавством.

Класні керівники та майстри в/н  обстежують житлово-побутові умови учнів нового контингенту, проводять бесіди з батьками.

Двічі на рік проводяться загальні батьківські збори.

Обирається батьківський комітет, який допомагає в організації і проведенні ремонту приміщень ліцею, поліпшені дисципліни та відвідування занять учнями.

НАВЧАЛЬНО – МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Методична робота в ліцеї організована і проводиться на основі «Положення про методичну роботу в професійно-технічних навчальних закладах» згідно Наказів про структуру методичної роботи з педагогічними кадрами, про організацію роботи з молодими і малодосвідченими педагогами, плану роботи ліцею та планів роботи методичних комісій. Педагогічним колективом визначена науково-методична мета ліцею «Підвищення якості навчально-виховного процесу шляхом вдосконалення комплексно-методичного забезпечення викладання предметів і професій».

Річний план методичної роботи ліцею складений на підставі аналізу  діяльності педагогічного колективу за минулий рік шляхом діагностування педпрацівників. Колективною формою роботи в ліцеї є педагогічна рада, робота якої проводиться згідно із затвердженим планом. Останнім часом засідання педагогічної ради проводяться в нетрадиційних формах, до засідань готуються творчими групами методичні збірники. На педраді розглядають і обговорюють найважливіші питання організації роботи ліцею, вдосконалення навчально – виховного процесу, формування єдиних вимог, спрямованих на оптимізацію процесу навчання та виховання учнів.

В цьому навчальному році атестується 10 педпрацівників, серед яких 7 атестуються комісією Управління освіти і науки Чернігівської облдержадміністрації.

  • Підтвердили 14 тарифний розряд та підвищили педагогічне звання майстри в/н: «Майстер виробничого навчання ІІ категорії» (1): Зайченко В.М.

– Підтвердили вищу кваліфікаційну категорію та педагогічне звання «Викладач-методист» (1): Степко О.М.

– Підтвердили вищу кваліфікаційну категорію та педагогічне звання «Старший викладач»(3): Сорока Ю.М., Петрикей О.Г.. Карпенко Л.В.

 – Підтвердили вищу кваліфікаційну категорію та отримали педагогічне звання «Старший викладач» (1): Коцуренко Н.А.

Підтвердили вищу кваліфікаційу категорію (1): Чабак В.А.

– Отримали першу кваліфікайну категорію (2): Єфіменко Т.В., Самойленко Ю.В.

Підтвердили другу кваліфікаційну категорію (1): Холецька Н.М.

 

       Успішно пройшли курси підвищення кваліфікації 2 викладача загальноосвітньої підготовки (Столітній А.П., Вакула С.Ю.),   бібліотекар – Очередько Л.В., практичний психолог – Самойленко Ю.В., І етап курсів підвищення кваліфікації:  1 заступник з НВР Коропець С.М. та 1 викладач професійно-теоретичної підготовки (Нечвидний М.Д.) 

Систематично проводяться групові та індивідуальні консультації щодо вивчення і пропаганди матеріалів НМЦ ПТО у Чернігівській області з питань методики навчання і виховання. Всі педпрацівники за планом відвідують свої обласні секції, готують методичні матеріали на їх засідання. В цьому році відвідано 25 обласних секцій, проведено на нашій базі 2 секції (викладачів української мови та літератури та педагогічних працівників аграрної та автомобільної галузі). Уже 3 роки підряд почали активно практикувати проведення обласних вебінарів. Проводяться семінари  – практикуми, засідання круглого столу. Наші педпрацівники активно включились в дистанційне навчання учнів.

Усі форми організації методичної роботи здійснюється відповідно до «Положення про методичну роботу в ПТНЗ». Створено 5 методичних комісій. На їх засіданнях вивчалися інструктивно – методичні матеріали, аналізувався рівень навчальних досягнень учнів, стан викладання предметів та комплексно – методичного забезпечення, випуск методичних рекомендацій, презентація розробок, посібників, творчі звіти викладачів, що атестуються, обмін досвідом роботи, вивчення і впровадження інноваційних технологій у навчально – виховний процес. Аналіз роботи методичних комісій заслуховується два рази на рік на засіданнях педагогічної ради. У квітні проводиться звітування голів методкомісій про зроблену роботу. Щоранку проводяться наради при директорі, інструктивні наради старшого майстра та заступників директора з майстрами виробничого навчання. Інструктивно – методичні наради з викладачами та головами методичних комісій проводяться I, III вівторка щомісяця.

Навчальний заклад укомплектований керівними і педагогічними працівниками згідно штатного розпису.

Навчально-виховний процес в ліцеї забезпечують 36 педагогічних працівників, з них: 6 керівні посади, 15 викладачів, з них: спецдисциплін 8 чоловік, суспільних дисциплін 7 чоловік; майстри в/н – 13 чол., вихователі – 1 чол., керівник гуртка – 1 чол..

 

Педагогічне навантаження доводиться до відома викладачів і затверджується директором ліцею до початку навчального року.  Згідно з планом і графіком щорічно в ліцеї проводиться чергова та позачергова атестація педагогічних працівників у відповідності з «Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників»