Дистанційне навчання

Організація дистанційного та змішаного навчання

в Сосницькому професійному аграрному ліцеї

Щойно в Україні почалася війна, Міністерство освіти і науки призупинило освітній процес у навчальних закладах.

Однак вже з 21 березня наш заклад  відновив навчання у дистанційному, а пізніше й у змішаному форматі.

Якою ж має бути дистанційна освіта, коли по усій країні систематично лунають сирени повітряної тривоги?

В умовах воєнного часу особливістю дистанційного навчання є ймовірність під час онлайн-зустрічей ситуацій, коли вмикається сигнал повітряної тривоги.

У таких випадках МОН рекомендує педагогам наступний алгоритм дій:

  • спокійно повідомити учням, що оголошено сигнал повітряної тривоги, а тому треба припинити заняття;
  • закцентувати увагу здобувачів освіти на тому, що вони мають пройти в безпечне місце, встановлене їхніми родинами;
  • попросити учнів вийти з конференції (якщо урок проводиться онлайн в режимі реального часу);
  • дочекатися, щоб усі учні вийшли з онлайн-конференції.

Під час війни ми всі зрозуміли, що відновлення навчального процесу зараз – це більше не про конкретні досягнення у вивченні математики чи іноземної мови, а про психологічну підтримку дітей у складний час. В умовах війни бесіда або діалог кращі за інструкції чи розповіді, а творче завдання – за вправи. В таких умовах ми розпочали працювати  з учнями дистанційно і зрозуміли, що це важко. Обов’язковим етапом дистанційного навчального процесу є надання та отримання зворотного зв’язку, незалежно від того, яку навчальну платформу обрано для  навчального процесу. Основна мета комунікації полягає в залученні та мотивації учасників до навчання. У дистанційному режимі багато видів традиційної мотивації працюють не так ефективно, як при навчанні офлайн. Відповідно, проблема забезпечення ефективного зворотного зв’язку в дистанційному навчанні набуває надзвичайного значення. Адже саме зворотний зв’язок є засобом отримання інформації, необхідної для ефективного керування дистанційним навчальним процесом.

Ще під час карантину наші педпрацівники зрозуміли, що зворотний зв’язок в дистанційному курсі не реалізується зразу, він багатоступеневий і різноманітний. Які ж методи зворотного зв’язку ми використовували?  Дієвість зворотного зв’язку визначається його частотою (кількістю взаємодій з завданням або особою) та якістю (здатністю виявляти специфічні, а також такі, що підлягають виправленню, помилки та невідповідності в діях, завданнях, які виконують учні). Наші педпрацівники працюють в різних дистанційних середовищах, де зберігається та передається інформація: Гугл-диск, Вайбер, електронна пошта, телефонний режим, соціальні мережі, Класрум, блоги, сайт ліцею. Групові та індивідуальні консультації деякі наші класні керівники намагаються проводити в online-режимі (програми Zoom, Google Meet, Jit.si.meet тощо) принаймні раз на тиждень. Жодне запитання, коментар чи пропозиція учнів не повинно залишитися без відповіді педагога. Така увага педагога до учнів мотивує їх, підвищує їх пізнавальну активність. При цьому варто відповідати у тій формі, яку ініціює учень: якщо питання задано в особистих повідомленнях, то не варто оголошувати його автора, озвучувати саме питання та відповідь на нього у загальному чаті групи або під час online-консультацій. На платформі Класрум зворотний зв’язок може бути автоматизованим (наприклад, аналіз правильності відповідей тесту), або надається учневі  індивідуально. Ми прагнемо надавати індивідуальний зворотний зв’язок, навіть за наявності автоматичної перевірки, адже саме таким чином можна повідомити учневі про необхідність повторно переглянути певні фрагменти навчального матеріалу чи вказати на помилковість певної навички. Ми намагались працювати з хмарними сервісами, щоб можна було надавати зворотний зв’язок безпосередньо в учнівській роботі. Так, облікові записи Google та Microsoft  надають можливість створювати текстові документи, електронні таблиці, презентації, зображення онлайн. Ми могли долучитись до інформаційного продукту, створеного учнем, і прокоментувати окремі фрагменти, або запропонувати ідеї для покращення роботи загалом, пройти ще раз тест і зробити самоаналіз та самооцінку. Такий спосіб взаємодії простіший, аніж обмін фотографіями чи окремими файлами.

Змішане навчання включає в себе такі елементи:

–        лекційні заняття для самостійного освоєння в зручний для учня час;

–        індивідуальні та групові онлайн – проєкти;

–        віртуальна класна кімната (наприклад Google Сlassroom);

–        аудіо- та відеоматеріали, анімації та симуляції.

Оцінка успішності учня може проводитися як у режимі онлайн, так і в аудиторії. У режимі онлайн може проводитися тестування та виконання різних проєктів та завдань.

В своїй викладацькій діяльності педпрацівники нашого закладу використовують елементи змішаного навчання за допомогою таких моделей навчання:

  1. Модель збагаченого віртуального навчання.
  2. Модель «Перевернутий клас».
  3. Гнучка модель.
  4. Ротації за станціями.

Для  вказаних моделей характерно те, що учні вивчають теорію вдома, самостійно керуючи своїм часом і темпом вивчення теми, а у аудиторії – дискутують і глибше засвоюють матеріал. Викладач чи майстер виробничого навчання в цьому процесі лише фасилітує цей процес і допомагає вирішувати спірні питання. Отже, змішана модель навчання – це модель використання розподілених інформаційно-освітніх ресурсів в стаціонарному навчанні із застосуванням елементів дистанційного навчання.

 Андрієнко Анатолій

Володимирович

Довженко Юрій

Сергійович

Дударенко

Олег Анатолійович

Петрикей  Олександр Григорович

   Сорока Людмила

Василівна

Тишина Сергій Володимирович

Єфіменко Тарас Вікторович

Нечвидний Микола Дмитрович

Бахир Ніна Василівна

Коцуренко Наталія Анатоліївна

Пантелієнко Микола Анатолійович

Степко Ольга Миколаївна

Коропець Сергій Михайлович

Сорока Юрій Миколайович

Чабак Володимир Анатолійович

Вакула Сергій Юрійович

Дистанційні інструктажі з  правил техніки безпеки