Учнівське самоврядування

Учнівське самоврядування у навчальному закладі функціонує з метою забезпечення виконання учнями своїх обов’язків та захисту їх прав і сприяє гармонійному розвитку особистості учня, формує у нього навички майбутнього організатора, керівника.

Діяльність органів учнівського самоврядування направлена на удосконалення навчально – виховного процесу, спрямованого на якісне навчання, виховання духовності і культури учнів, зростання у учнівської молоді соціальної активності та відповідальності за доручену справу.

Учнівське самоврядування – це така діяльність з допомогою якої максимально виявляються і реалізуються творчі здібності учнів, формуються моральні якості, підвищується ініціатива кожного за результатами своєї праці. У зв’язку з цим зростає роль учнівських колективів по залученню молоді в процесі управління справами навчального закладу.

Документація:
Статут учнівського самоврядування
НАКАЗ про організацію учнівського самоврядування
Положення про учнівське самоврядування