Учнівське самоврядування

Учнівське самоврядування у навчальному закладі функціонує з метою забезпечення виконання учнями своїх обов’язків та захисту їх прав і сприяє гармонійному розвитку особистості учня, формує у нього навички майбутнього організатора, керівника.

Діяльність органів учнівського самоврядування направлена на удосконалення навчально – виховного процесу, спрямованого на якісне навчання, виховання духовності і культури учнів, зростання у учнівської молоді соціальної активності та відповідальності за доручену справу.

Учнівське самоврядування – це така діяльність з допомогою якої максимально виявляються і реалізуються творчі здібності учнів, формуються моральні якості, підвищується ініціатива кожного за результатами своєї праці. У зв’язку з цим зростає роль учнівських колективів по залученню молоді в процесі управління справами навчального закладу.

Документація:
Статут учнівського самоврядування
НАКАЗ про організацію учнівського самоврядування
Положення про учнівське самоврядування

 • Забезпечення і захист прав та інтересів учнів;
 • Забезпечення виконання учнями своїх обов’язків;
 • Сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності учнів;
 • Сприяння у створенні необхідних умов для проживання і відпочинку учнів;
 • Створення різноманітних учнівських гуртків, товариств, об’єднань, клубів за інтересами;
 • Організація співробітництва із учнями інших навчальних закладів освіти і молодіжними організаціями;
 • Сприяння працевлаштуванню випускників;
 • Участь у вирішенні питань міжнародного обміну учнями;
 • Безпосередня участь учнів у реалізації державної молодіжної політики;
 • Забезпечення інформаційно – молодіжної, правової, психологічної, фінансової допомоги учням ( спільно з відповідальними службами );
 • Репрезентація у керівництві ПТНЗ;
 • Залучення учнів до трудової діяльності у вільний від навчання час;
 • Координація діяльності старостату, керівників груп, учнівського профкому;
 • Контроль за навчальною і трудовою дисципліною учнів, оперативне реагування на їх порушення;
 • Залучення учнів до художньої самодіяльності;
 • Проведення вечорів відпочинку, конкурсів, КВК ( Клуб Веселих і Кмітливих ), посвяти учнів, випускних вечорів, днів закладу;
 • Приймають участь у поселенні учнів до гуртожитків і їх виселенні;
 • Разом з відділом навчально – виховної роботи, господарською службою ПТНЗ освіти, зав. гуртожитками, вихователями організовують незалежний побут, відпочинок і дозвілля учнів у гуртожитках;
 • Приймають активну участь в організації ремонту кімнат, забезпеченні зберігання і підтримки у необхідному стані приміщень, обладнання та іншого майна навчального закладу;
 • Координують роботу з викладачами, наставниками груп учнів;
 • Організовують чергування учнів і сприяють налагодженню пропускного режиму в гуртожитках;
 • Приймають активну участь у роботі по організації змагання за зразкові кімнати, поверхи, гуртожитки, економії електроенергії та ін.,;
 • Разом з завідуючими гуртожитків, вихователями створюють умови для самостійної підготовки ( навчання ) учнів та їх відпочинку і дозвілля;
 • Пропагують здоровий спосіб життя, запобігають вчиненню учнями правопорушень, вживанню ними алкоголю, наркотиків, паління та інше.
 1. Члени самоврядування мають права та обов’язки, якими наділені учні навчальних закладів України згідно чинного законодавства та відповідно Статуту ПТНЗ.
 2. Крім викладеного, члени учнівського самоврядування мають право:
  – обирати і бути обраними до будь-якого органу учнівського самоврядування;
  – звертатися до будь-якого органу учнівського самоврядування стосовно питань, що належать до компетенції цього органу та отримувати відповіді по суті питань;
  – опротестувати будь-які дії посадових осіб, структурних підрозділів і органів учнівського самоврядування, якщо вони обмежують його права чи принижують його гідність, або ускладнюють досягнення цілей організації.
 1. Рада учнівського самоврядування навчального закладу має право звертатися до адміністрації навчального закладу з пропозиціями і заявами, пов’язаними з вирішенням завдань, передбачених основними напрямками діяльності самоврядування;
 2. Президент учнівського самоврядування  навчального закладу має право брати участь у засіданнях педагогічної ради навчального закладу при розгляді питань учнівського життя;
 3. Президент учнівського самоврядування навчального закладу є членом Ради навчального закладу з виховної роботи.

Обов’язки:

 • чітко дотримуватись цього Положення;
 • виконувати рішення і вимоги учнівського самоврядування, що спрямовані на досягнення мети і вирішення завдань організації.

Права і обов’язки органів учнівського самоврядування розробляються кожним закладом і узгоджуються з педагогічною радою  навчального закладу.